Janji Allah bagi orang yang beramal shaleh

16_97

Barangsiapa yang mengerjakan amal shaleh baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka sesungguhnya akan Kami berikan kepadanya kehidupan yang baik; dan sesungguhnya akan Kami berikan balasan kepada meraka dengan pahala yang lebih baik daripada apa yang telah mereka kerjakan. {Q.S. An-Nahl (16): 97}

Janji Allah ini ditujukan kepada orang yang beramal saleh. Yang dimaksud dengan amal shaleh ialah amal perbuatan yang mengikuti petunjuk Kitabullah dan Sunnah Nabi-Nya, baik dia laki-laki maupun perempuan dari kalangan anak Adam, sedangkan hatinya dalam keadaan beriman kepada Allah dan Rasul-Nya.  Dan bahwa amal yang dilakukannya itu merupakan amal yang diperintahkan serta disyariatkan dari sisi Allah. Maka Allah berjanji akan memberinya kehidupan yang baik di dunia, dan akan memberinya pahala yang jauh lebih baik daripada amalnya, kelak di akhirat.

Pengertian kehidupan yang baik ialah kehidupan yang mengandung semua segi kebahagiaan dari berbagai aspeknya. Telah diriwayatkan dari Ibnu Abbas dan sejumlah ulama, bahwa mereka menafsirkannnya dengan pengertian rezeki yang halal lagi baik.

Dari Ali ibnu Abu Thalib, disebutkan bahwa dia menafsirkannya dengan pengertian al-qanaa’ah (puas dengan apa yang diberikan kepadanya).  Hal yang sama telah dikatakan oleh Ibnu Abbas, Ikrimah, dan Wahb ibnu Munabbih.

Ali ibnu Abu Thalhah telah meriwayatkan dari Ibnu Abbas, bahwa makna yang dimaksud adalah kebahagiaan.  Al-Hasan, Mujahid, dan Qatadah mengatakan, “Tiada suatu kehidupan pun yang dapat menyenangkan seseorang kecuali kehidupan di dalam surga.”

Ad-Dahhak mengatakan, makna yang dimaksud ialah rezeki yang halal dan kemampuan beribadah dalam kehidupan di dunia.  Ad-Dahhak mengatakan pula bahwa yang dimaksud ialah mengamalkan ketaatan, dan hati merasa lega dalam mengerjakannya.

Tetapi pendapat yang benar tentang makna kehidupan yang baik ini menyatakan bahwa pengertian kehidupan yang baik mencakup semua yang telah disebutkan di atas.  Di dalam hadits yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad disebutkan bahwa telah menceritakan kepada kami Abdullah ibnu Yazid, telah menceritakan kepada kami Sa’id ibnu Abu Ayyub, telah menceritakan kepadaku Syurahbil ibnu Syarik, dari Abu Abdur Rahman Al-Habli, dari Abdullah ibnu Umar, bahwa Rasulullah Shallallahu ‘Alaihi Wasallam pernah bersabda (yang maknanya):

Sesungguhnya beruntunglah orang yang telah masuk Islam dan diberi rezeki secukupnya serta Allah menganugerahkannya kepadanya sifat qanaa’ah terhadap apa yang diberikan kepadanya.

Imam Muslim meriwayatkannya melalui hadits Abdullah ibnu Yazid Al Muqri dengan sanad yang sama.

Imam Turmudzi dan Imam Nasai telah meriwayatkan melalui hadits Ummu Hani’, dari Abu Ali Al-Juhani, dari Fudalah ibnu Ubaid yang menceritakan bahwa ia pernah mendengar Rasulullah Shallallahu ‘Alaihi Wasallam bersabda (yang maknanya):

Sesungguhnya beruntunglah orang yang diberi petunjuk kepada Islam, sedangkan rezekinya secukupnya dan ia menerimanya dengan penuh rasa syukur.

Imam Turmidzi mengatakan hadits ini berpredikat sahih.

Imam Ahmad mengatakan, telah menceritakan kepada kami Hammam, dari yahya, dari Qatadah, dari Anas ibnu Malik yang menceritakan bahwa Rasulullah Shallallahu ‘Alaihi Wasallam pernah bersabda (yang maknanya):

Sesungguhnya Allah tidak akan menganiyaya orang mukmin dalam suatu kebaikan pun yang Dia berikan kepadanya di dunia dan Dia berikan pahalanya di akhirat.  Adapun orang kafir, maka ia diberi balasan di dunia karena kebaikan-kebaikannya, hingga manakala ia sampai di akhirat, tiada sesuatu kebaikan pun yang tersisa baginya yang dapat diberikan kepadanya sebagai balasan kebaikan.

Hadits ini diketengahkan secara munfarid oleh Imam Muslim.

—————-

Sumber: Tafsir Ibnu Katsir

Iklan
Pos ini dipublikasikan di Tak Berkategori dan tag , , , , , , . Tandai permalink.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

w

Connecting to %s